Alternativet vil have ikke-økologiske landmænd til at betale for forureningen af drikkevandet

Uffe Elbæk, politisk leder, Alternativet // Foto: ft.dk

 

Alternativet har fremsat forslag om at det konventionelle landbrug skal dække udgifterne til de vandboringer til drikkevand, som er blevet forringet eller ubrugeliggjort, som følge af benyttelsen af sprøjtemidler.

Forslaget kommer efter flere eksempler på fund af rester af sprøjtegifte og nedbrydningsprodukter i danskernes drikkevand.

-I Danmark udvindes næsten 100 procent af drikkevandet direkte fra grundvandet og leveres til forbrugerne i urenset form. Det er danskerne stolte af, og forslagsstillerne [Alternativet] ønsker, at det fortsat skal være sådan. Men med mellemrum viser undersøgelser udbredte fund af rester af sprøjtegifte eller disses nedbrydningsprodukter såvel under som over grænseværdierne for drikkevand, fremgår det af bemærkningerne til Alternativets forslag.

Alternativets miljøordfører: Forureneren skal betale – ikke forbrugerne

Det får nu Alternativets miljøordfører Christian Poll til at kræve at regningen for skaderne på vandboringerne til drikkevand primært lander hos det konventionelle landbrug.

-Nye boringer til drikkevand skal i dag betales af vandværkerne selv – altså forbrugerne – hvilket efter forslagsstillernes [Alternativets] opfattelse strider mod princippet om, at forureneren skal betale. Med forslaget flyttes byrden til den branche, som er og har været anledning til forureningen: det konventionelle landbrug, og også gerne til andre aktører, der har andel i anvendelsen af sprøjtegifte, for eksempel importører og producenter, lyder det.

Helt konkret vil Alternativet have at der oprettes en pulje, som det konventionelle landbrug indbetaler til. Partiet har fundet inspiration i en lignende ordning fra oliebranchen.

-Ordningen bør etableres efter inspiration fra Oliebranchens Miljøpulje, som i mange år netop fungerede på den måde, at branchen selv skulle finde midlerne til at opbygge en pulje, som skulle betale for oprensning af forurenede tankstationer. Midlerne fandt de bl.a. ved at betale et bidrag pr. liter solgt benzin, understreger Alternativet.

Miljøministeren: Det er ikke alle landmænds skyld

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen fra Venstre er glad for Alternativets opmærksomhed på problemstillingen, men mener ikke at man kan skære alle landmænd over en kam. Eksempelvis mener han ikke at man definitivt kan sige om tilfældene med forurening af drikkevandet kan tillægges nuværende eller tidligere brug af sprøjtemidler i landbruget.

-Jeg deler sådan set frustrationen, men jeg må også sige, at for den landmand som agerer fornuftigt, lovligt, rimeligt og passer på sin jord, sådan som vi med rimelighed kan forvente af vedkommende, der er frustrationen jo ikke mindre, end den vil være hos vandforbrugerne. Vores [vandforbrugernes] frustration over at skulle betale for en skade vi ikke har forvoldt, er nok ikke større end landmandens frustration over det samme, siger ministeren.

Miljøministeren har derfor orienteret om at regeringen ikke vil støtte forslaget. Ministeren afviser dog ikke at se på andre løsninger – for eksempel i samarbejde med Socialdemokratiet – hvis miljøudspil han ser positivt på.

-Der er mange af de elementer som er heri [Socialdemokratiets miljøudspil], som jeg tror at vi kan blive fuldstændigt enige om. Jeg er med på at vi engang imellem har brug for at være uenige herinde [Christiansborg], men der er rigtig mange af de forslag som er i socialdemokraternes oplæg, som jeg godt kan se mig selv i. Så jeg tager imod det med åbne arme, og lad os så se på de konkrete elementer ved et forhandlingsbord, siger Jakob Ellemann-Jensen.