Alternativet vil omlægge arveafgiften

Uffe Elbæk, politisk leder, Alternativet // Foto: ft.dk

 

Alternativets politiske leder Uffe Elbæk har fremsat en række forslag i forbindelse med udfærdigelsen af et visionsgrundlag, som skal indikere i hvilken retning partiet gerne så Danmark bevæge sig rent politisk. Sammenfatningen kalder han “Det Næste Danmark”.

Af udspillet fremgår det blandt andet at Alternativet ønsker en omlægning af den nuværende arveafgift. Ifølge Alternativet skal dem der arver lidt betale mindre i afgift, mens det omvendte skal være tilfældet for dem der arver mere.

Uffe Elbæk: Uligheden vokser

Elbæks forslag udspringer af at han oplever samfundet som mere ulige end for bare et par år siden.

– De senere år har vi set, hvordan den stigende ulighed også for alvor er begyndt at slå igennem i Danmark. Mens de rigeste danskere siden 2002 er blevet meget rigere, er de fattigste blevet fattigere, lyder det fra Uffe Elbæk.

Elbæk refererer til Arbejderbevægelsens Erhvervsråds ulighedsundersøgelser.

– Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ejer de rigeste 10 procent af danskerne i dag lige så meget som de 70 procent fattigste tilsammen. En væsentlig årsag til, at den økonomiske ulighed vokser i Danmark, er kombinationen af en række økonomiske fattigdomsreformer, for eksempel kontanthjælpsloftet, og en særdeles skæv fordeling af velstanden, angiver Uffe Elbæk.

Elbæk: Ejendom, formuer og arv skal ikke være urørlige

En af det ting som Uffe Elbæk – sammen med ejendomsret og formuer – anfører som grundlaget for sin oplevelse af uligheden i samfundet er arvereglerne.

– Måske skal vi turde røre ved nogle af de ting, der for mange er nærmest urørlige, f.eks. arv, ejendom og formue, men som de facto er blandt de mest ulighedsskabende faktorer i samfundet, lyder ræsonnementet.

Progressiv arveafgift

Helt konkret ønsker Alternativets politiske leder en progressiv beskatning på arveområdet – altså at dem der arver lidt betale mindre i afgift, mens det omvendte skal være tilfældet for dem der arver mere.

– Jeg forestiller mig en ny og progressiv arveafgift som en del af løsningen på, hvordan vi skaber et mere retfærdigt samfund. En model, hvor alle dem, der arver relativt lidt, arver lidt mere, mens alle dem, der arver relativt meget, arver mindre. For eksempel kunne en progressiv arveafgift udformes på den måde, at man sænker afgiften for alle beløb under en million og hæver den markant for alle beløb over en million, foreslås det.

Arveafgiften er helt afskaffet i Sverige

I 2005 blev arveafgiften helt afskaffet i Sverige. Noget som skatteminister Karsten Lauritzen fremhævede sidste måned. Ved den lejlighed udtrykte Lauritzen forståelse for folk der kunne opfatte arveafgiften som urimelig.

– Jeg forstår godt at folk føler at arveafgiften er urimelig, fordi der er tale om penge som ens forældre har sparet op i deres hus, eller ved at skabe en virksomhed, som har skabt en masse værdi, og som har betalt masser af skat. Så kommer der så yderligere en arveafgift på 15 procent, og det forstår jeg godt at danskerne ikke synes er rimeligt, sagde Lauritzen.