Borgerforslag om at sænke ministerpension deler Folketingets partier

Folketingssalen // Foto: Christoffer Regild

 

Et borgerforslag om at omlægge ministerpensionen så den er overensstemmende med en en almindelig arbejdsmarkedspension deler Folketingets partier på tværs af fløje og politiske skel.

Borgerforslaget er blevet diskuteret i Folketingssalen som følge af at have opnået 50.000 underskrifter af danskere som bakker op om intentionen om at ligestille ministerpensioner med de pensionsvilkår som eksempelvis en pædagog har. Desuden fremgår det af forslaget at pensionen til ministerbørn skal afskaffes.

Enhedslisten: Ministerpensionsordningen skal tilsvare den øvrige arbejdsmarkedspension

Enhedlistens Pelle Dragsted ser positive takter i borgerforslaget, og er enig i forslagsstillernes intention om at få omlagt niveauet for ministerpensionsordningen således at det tilsvarer de pensionsvilkår som udspringer af det almindelige arbejdsmarked. Derfor vil Enhedslisten også stemme for det.

– Vil have en ministerpensionsordning som er baseret på samme grundlag som for det øvrige arbejdsmarked, understreger han.

Dragsted fremhæver at de i Enhedslisten mener at ministerpension er for lukrativ på nuværende tidspunkt, og at der bør ses på en omlægning.

– Folketingsmedlemmer optjener folkepension dobbelt så hurtigt som en tjenestemand, og når det kommer til ministre, tager det 8 år at optjene det samme som det tager en tjenestemand et helt liv at optjene i pension, argumenterer Pelle Dragsted.

Enhedslisten mener at der tilfalder de folkevalgte et særligt ansvar, eftersom at politikere selv skal lovgive om egen løn og pensionsvilkår.

– Det er lidt særligt at vi som politikere selv lovgiver om vores løn- og pensionsforhold. Det pålægger os et relativt stort ansvar for at vise mådehold, for ellers vil det med god grund blive opfattet som grådigt, understreger han.

Dansk Folkeparti: Vi er enige i forslaget – det handler om rimelighed

Også hos Dansk Folkeparti vækker intentionerne bag forslaget sympati. Til trods for at Dansk Folkepartis Jeppe Jakobsen ikke mener at det er økonomien i forslaget som er den væsentligste, finder han alligevel at den nuværende ministerpensionsordning bør omlægges.

– Det er forkert at man på ganske få år kan optjene en pension som langt overstiger den pension som man ville kunne optjene med et almindeligt arbejde, siger han.

Jakobsen fremhæver at en minister optjener lige så meget i pension på fire år, som en officer gør i hæren for 18 års tjeneste, og kalder de nuværende ministerpensionsordninger for urimelige.

– Det handler ikke om kroner og øre. Det handler om rimelighed, understreger Jeppe Jakobsen.

Regeringen og Socialdemokratiet vil ikke støtte forslaget

Både regeringen og Socialdemokratiet ville ikke støtte op om borgerforslaget. Fælles for begges argumentation er at de mener at der bør ses på den samlede pakke, men også at man let i det omkringliggende samfund kan misforstå at der allerede er gjort tiltag for at gøre ministerpensionen mere balanceret. For eksempel har man med den seneste lovændring i forhold til selvsamme spørgsmål ændret pensionsalderen så fremtidige ministre ikke længere kan gå på pension før andre.

Finansminister Kristian Jensen fra Venstre vedkender sig at optjeningenshastigheden for pension er hurtigere end for andre, men mener at kunne stå på mål for den nuværende ordning.

– Det er en balance i det som vi byder overenskomstmæssige ansatte, tjenestemænd, og det som vi byder os selv, siger Kristian Jensen.

Borgerforslaget om ministerpension er det kun andet borgerforslag som er blevet indstillet Folketinget at forholde sig til, siden ordningen om borgerforslag blev oprettet.