Dansk Folkeparti vil afvise asylansøgere ved grænsen med det samme

Martin Henriksen, Dansk Folkeparti // Foto: ft.dk

 

Dansk Folkeparti har fremsat forslag om at den såkaldte “nødbremse” efter udlændingeloven skal aktiveres, således at Danmark kan afvise asylansøgere ved den danske grænse, uden indledning af et asylsagsforløb.

Udlændinge- og integrationsordfører Martin Heneriksen og resten af Dansk Folkeparti mener at det er forbundet med udfordringer at integrere asylansøgere.

-Danmark har modtaget alt for mange asylansøgere de seneste årtier fra lande med en helt anden kultur, og de er derfor meget svære at integrere. Mange asylansøgere ender på offentlig forsørgelse, i ghettoer, i parallelsamfund og som dårligt integrerede udlændinge, fremgår det af bemærkningerne til Dansk Folkepartis beslutningsforslag.

Partiet kræver derfor at alle asylansøgere skal afvises ved grænsen.

-Det er derfor nødvendigt at foretage afvisning af asylansøgere ved grænsen for at imødegå den omfattende asylshopping i Europa, lyder det.

Se det fulde interview med Det Konservative Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører Naser Khader om hvordan han mener at Danmark bør forholde sig til udlændinge- og integrationsspørgsmålene (artiklen forsætter under videoen)

Enhedslisten: Vil forsvare retten til asyl

Hos Enhedslisten er man langt fra enig i både målsætning og argumentation bag forslaget. Enhedslistens udlændinge- og integrationsordfører Nikolaj Villumsen henviser til asylreglerne som udspringende af tiden efter 2. Verdenskrig. Han mener at mennesker skal kunne regne med beskyttelse.

-Det er vigtigt at mennesker på flugt fra krig og undertrykkelse kan finde beskyttelse, siger han.

Desuden mener Enhedslistens ordfører at Danmark har en forpligtigelse til at hjælpe mennesker på flugt.

-Vi i Danmark har selvfølgelig også et ansvar for at hjælpe, lyder det fra Villumsen.

Inger Støjberg: Regeringen vil ikke støtte forslaget

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg fra Venstre erklærer sig enig i hensigten bag lovforslaget.

-Der skal ikke herske tvivl om at jeg har meget stor sympati for at forslagsstillerne har et ønske om at begrænse tilstrømningen af asylansøgere til Danmark. Dansk Folkeparti har ligesom regeringen et stort ønske om at passe godt på vores land, siger hun.

Til trods for ministerens enighed i Dansk Folkepartis bagvedliggende hensyn, afviser ministeren at regeringen vil støtte forslaget. Støjberg mener at et asylstop vil få den omvendte effekt, at det som Martin Henriksen tiltænker.

-Så let er det bare ikke. Det vil nemlig ikke være muligt at gennemføre beslutningsforslagets indhold om afvisning på grænsen, og samtidig forsat være en del af Dublinsamarbejdet, argumenterer ministeren.

Dublinforordningen går ud på at asylansøgeren sendes tilbage til det land, der først blev ansvarlig for vedkommendes beskyttelse, fra det som vedkommende er på flugt fra. Det vil almindeligvis være det første EU-land, som flygtningen ankommer til.

Støjberg mener derfor at Danmark vil blive en “magnet for asylansøgere” der allerede har forsøgt at opnå asyl i et andet europæisk land, hvis asylstoppet gennemføres, og at Danmark i den forbindelse må forlade det samarbejde som Dublinforordningen bygger på.

Dansk Folkeparti: Danmark er direkte truet

Hos Dansk Folkeparti er de uenige i at et farvel til Dublinsamarbejdet vil betyde flere asylansøgere. Partiet mener ligefrem at Danmark er direkte truet af flygtningeantallet.

-Danmark bør derfor aktivere nødbremsen. Forordningen virker ikke, og Danmark er direkte truet af det store antal flygtninge, der allerede er kommet til landet. Når nødbremsen bliver aktiveret, vil asylansøgere blive afvist af politiet ved grænsen til Danmark og dermed ikke få behandlet deres asylansøgning i Danmark, står der i forslaget.

Men heller ikke socialdemokrat og medlem af udlændinge- og integrationsudvalget, Karen Klint, mener at en udtrædelse af Dublinsamarbejdet vil være gavnlig. Det betyder således også at Dansk Folkeparti må kigge forgæves efter opbakning til forslaget hos Socialdemokratiet.

Antallet af asylansøgere i Danmark falder

Til og med april måned i år har der været knap 1100 personer som har søgt om asyl i Danmark. Inger Støjberg udtrykker tilfredshed med tilbagegangen i antallet af asylansøgere.

-Tallene bekræfter mig i at vi er på rette vej imod vores målsætning om at begrænse antallet af ulovlige indvandre og asylansøgere her i Danmark, siger ministeren.

Hos socialdemokraterne vil man dog ikke forholde sig til om antallet af asylansøgere bør være lavere eller højere.

-Det afhænger af den situation, som der er i verden, siger Socialdemokratiets ordfører Karen Klint.