De Økonomiske Vismænd: Drop SU’en og gør den til et lån – Enhedslisten kalder forslaget uddannelsesfjendsk

Pernille Skipper, Enhedslisten // Foto: ft.dk

 

Det Økonomiske Råd, også kendt som Vismændene, har foreslået at omlægge SU’en på kandidatuddannelserne til studielån. Det fremgår af den halvårlige rapport som Det Økonomiske Råd publicerer.

Ifølge Vismændene bør de statslige udgifter til SU’en ikke beholdes som de er i dag. Det Økonomiske Råd argumenterer for forslaget med blandt andet henvisning til betragtningen om at SU-modtagere senere i livet i væsentlig grad vil modtage højere livsindkomster end andre.

-De offentlige udgifter ved at yde stipendier er væsentligt højere end ved at yde lån. Da forskellen i effekten af de to former for støtte synes at være begrænset, og da personer med en videregående uddannelse typisk opnår en høj livsindkomst, er der ikke umiddelbart stærke effektivitets- eller fordelingsmæssige argumenter imod at yde en større del af støtten som lån frem for stipendier, står der i rapporten.

Enhedlisten: Forslaget truer den frie og lige adgang til uddannelser

Det har nu fået Enhedslisten på banen, som kalder Vismændenes anbefaling både “uddannelsesfjendsk” og “en trussel mod den frie og lige adgang til uddannelser.”

Ifølge Enhedslistens uddannelsesordfører Rosa Lund, rammer anbefalingen socialt skævt.

-Det er ganske enkelt uddannelsesfjendsk at foreslå at fjerne SU’en på kandidatuddannelserne. For det truer den frie og lige afgang til uddannelse for alle, og så rammer det helt socialt skævt. Jeg synes det er vigtigt at vi har et uddannelsessystem hvor der er lige adgang, og en afskaffelse af SU’en på kandidaten vil forhindre netop det, siger hun.

Enhedslistens uddannelsesordfører: Færre ville forsætte på kandidatuddannelsen

Udover de individuelle følger for den enkelte studerende af en eventuel omdannelse af SU’en til studielån, mener Enhedslistens ordfører Rosa Lund deslige at en gennemførelse af anbefalingen fra Det Økonomiske Råd vil få store samfundskonsekvenser, når man ser på antallet af studerende der vil forsætte på en kandidatuddannelse.

-I en undersøgelse fra 2016, hvor 6.000 bachelorstuderende blev spurgt, svarede hver femte, at de ikke ville fortsætte på en kandidatuddannelse, hvis de skal tage SU-lån. Det ville være et voldsomt tab for samfundet. Og så rammer det især studerende, der ikke har forældre, der selv har gået på universitetet, lyder det.

Intet tyder dog ikke på at regeringen vil følge Vismændenes anbefaling i den nærmeste fremtid, hvilket Enhedslisten kalder en stor sejr for de studerende.

-Regeringen ved godt, at det er upopulært at skære i SU’en, fordi det sætter den frie og lige adgang til uddannelserne over styr. Nu kan jeg så forstå, at regeringen nok helt dropper angrebet på SU’en. Det er jeg selvfølgelig glad for, og det er en stor sejr for de studerende, siger Enhedslistens uddannelsesordfører Rosa Lund.

Det Økonomiske Råd, som også kaldes Vismændene, er en institution som organisatorisk ligger under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Rådet overvåger og analyserer dansk økonomi.