DF-forslag om forbud mod religiøs hovedbeklædning i folkeskolen stemmes ned i Folketinget

Martin Henriksen, Dansk Folkeparti // Foto: ft.dk

 

Dansk Folkeparti fremsatte for nyligt et forslag om at forbyde religiøse symboler i folkeskolen for både elever og undervisere.

Af bemærkningerne til partiets beslutningforslag fremgår det, at det i særdelseshed er religiøs hovedbeklædning som Dansk Folkeparti vil have forbudt.

-Forslagsstillerne [DF] er af den opfattelse, at det ikke skal være tilladt at bære religiøs hovedbeklædning, hvis man er ansat eller elev i folkeskolen. At bære religiøs hovedbeklædning er et privat anliggende, som man varetager i sin fritid. I de senere år har der været en stigende tendens til, at de religiøse symboler og hensyn er blevet meget markante i det offentlige rum. Særlig finder forslagsstillerne [DF] det uhensigtsmæssigt, at lærere og elever bærer religiøs hovedbeklædning, da lærere skal være både objektive og neutrale, står der i forslaget.

Dansk Folkeparti: Særlige religiøse hensyn modvirker integrationen

Spørger man hos Dansk Folkeparti, mener de at det vil modvirke integrationen, at tillade særlige religiøse hensyn. Partiet mener at de religiøse symboler fastholder parallelsamfund og modvirker integrationen, og DF går endda skridtet videre og sætter spørgsmålstegn ved neutralitet og objektivitet hos individer, der bærer symbolerne.

-Det er ikke rimeligt, at folkeskoleelever skal mødes af lærere, som bærer markante religiøse symboler. Det kan være en barriere for kommunikationen lærere og elever imellem. Dansk Folkeparti er af den overbevisning, at lærere skal være neutrale og objektive. Det er ikke folkeskolens opgave at pådutte folkeskoleelever en bestemt religiøs eller politisk retning. Derfor mener forslagsstillerne [DF], at det skal være forbudt for både lærere og elever at bære religiøs hovedbeklædning i skolen. Det er ekstra vigtigt, når vi taler om børn. Børn kan ikke overskue, hvilket markant, politisk og religiøst symbol et tørklæde rent faktisk er, lyder det fra Martin Henriksen og resten af Dansk Folkeparti.

Se eller gense interviewet med Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen om integration i Danmark (artiklen forsætter under videoen) 

DF: Forbuddet skal ikke gælde mindre religiøse symboler

Til trods for at forslaget i dets udformning således tager sigte på religiøse symboler, afviser Dansk Folkeparti at forbuddet skal gælde mindre og diskrete religiøse symboler.

-Små diskrete religiøse symboler som et kors, en davidsstjerne eller en halvmåne for eksempel i et hals- eller ørevedhæng skal stadig være tilladt. Der skal være plads til, at man som forældre kan give sit barn et kors eller en halvmåne. På den måde kan man stadigvæk vise, hvilket religiøst tilhørsforhold man har, præciseres det i forslaget.

DF må se langt efter opbakning til forslaget

Dansk Folkeparti må se forgæves efter opbakning til forslaget hos den regering som partiet ellers agerer parlamentarisk grundlag for.

Undervisningsminister Merete Riisager henviser til religionsfriheden som udspringer af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 9, og grundlovens § 70 som forbyder diskrimination på baggrund af tro.

-Selv om forbuddet ikke direkte sigter på bestemte trosretninger, omfatter forbuddet alene markante religiøse symboler såsom hovedbeklædning, og det er dermed reelt alene bestemte trosretninger, der berøres, fastslår ministeren.

Heller ikke hos Socialdemokratiet eller andre partier i rød blok finder forslaget sympati.

-De børn [forslaget berører] og alle børn i Danmark skal have rum til at vokse op som selvstændige og frie personer og også i en globaliseret verden, hvor vi har respekt for hinandens overbevisninger, også når det handler om tro og religion, siger Socialdemokratiets Karen Klint.

Ved afstemningen om forslaget måtte Dansk Folkeparti således sande, at alle andre partier i Folketinget stemte imod forslaget.

Således ser resultatet af afstemningen om Dansk Folkepartis forslag ud. Kun DF selv stemte for // Foto: ft.dk