Ny minister afviser at uddybe om årlige besparelser på uddannelser skal forsætte

Tommy Ahlers, uddannelses- og forskningsminister, Venstre // Foto: ft.dk

 

– Regeringens prioriteringer vil fremgå af det samlede finanslovsforslag for 2019 som finansministeren fremsætter i august – det gælder også omprioriteringsbidraget.

Sådan lød svaret mange gange fra den nyudnævnte uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers, efter at både Socialdemokratiet og Alternativt forsøgte at afkræve ham svar på, om regeringen agter at forsætte nedskæringerne på uddannelsesområdet svarende til 2 procent om året.

Socialdemokratiet: Uddannelse er en investering – ikke en udgift

Bevillingerne til de videregående uddannelser har siden 2016 været underlagt et omprioriteringsbidrag. Det betyder overordnet set at der spares 2 procent på uddannelser i Danmark.

Socialdemokrat og formand for Folketingets uddannelses- og forskningsudvalg, Christina Antorini, mener dog at det er den helt forkerte vej at gå.

– Det der er skiftet siden 2015 hvor regeringen kommer til, er den brede enighed om at man ser uddannelse som en investering, og nu tilsyneladende ser det som en udgift, at der bliver brugt for mange penge på uddannelse, siger hun.

Antorini gør deslige opmærksom på at besparelserne frem til 2021 vil løbe op i 6 milliarder kroner.

S: Man har kunne se resultatet af besparelserne

Socialdemokratiets Christina Antorini mener at 2-procentsbesparelserne medfører en tydelig forskel i uddannelseskvaliteten.

– Det har man kunne se resultatet af: Der er blevet fyret medarbejdere, og kvaliteten er blevet dårligere, tilføjer Antorini.

Uddannelsesministeren: Regeringens prioriteringer vil fremgå af finanslovsforslag, som præsenteres i august

Til trods for flere forsøg fra både Socialdemokratiets og Alternativets side på at få ministeren til at ytre holdning til spørgsmålet, forbliver svaret i samme boldgade.

– Holdningen til omprioriteringsbidraget vil fremgå af det samlede finanslovsforslag som finansministeren fremlægger i august, lød det fra uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Tommy Ahlers er kendt for sin iværksætterbaggrund, og efterfølger Søren Pind som har været i politik siden sine helt unge dage.