Om danskpolitik.com

Vores hovedfokus er at give politikerne muligheden for at uddybe, nuancere og fremføre deres holdninger med en passende mængde taletid.

Hjemmesiden er henvendt politisk interesserede, som ønsker at gå et spadestik dybere i forhold til andre nyhedsindslag, hvor politikere som regel kun får meget få minutter til at forklare store – og til tider komplekse – spørgsmål.

Udover at vi skriver og fremfører nyheder og debatindlæg, har vi på hjemmesiden også en WebTV-portal som bringer videointerviews i forhold til bestemte politiske emner. Her få politikerne bl.a. mulighed for at gå i dybden med fordele og ulemper ved politiske emner og områder, og forklare bevæggrundene for deres politiske stillingtagen.