Regeringen nægter folkeafstemning om Danmarks tilslutning til EU’s bankunion

Erhvervsminister Brian Mikkelsen, Det Konservative Folkeparti // Foto: ft.dk

 

En noget særpræget alliance i dansk politik er ved at oprettes i forhold til spørgsmålet om dansk deltagelse i EU’s bankunion. Dansk Folkeparti og Enhedslisten er de eneste partier som har tilkendegivet ønske om at sende det til folkeafsteming, hvis man hos Folketingets andre partier skulle beslutte at Danmark skal indtræde i EU’s banksamarbejde.

Kravet om folkeafstemning kommer efter at regeringen har nedsat et udvalg som skal kortlægge om dansk tilslutning til bankunionen bør anbefales. Som redaktionen hos danskpolitik.com tidligere har kunne berette, har det fået Dansk Folkeparti til at fremsætte et beslutningsforslag, for at forhindre Danmarks indtrædelse i EU’s bankunion.

-Hvis regeringen ønsker dansk deltagelse i EU ̓s bankunion, pålægges regeringen med beslutningsforslaget at afholde en folkeafstemning om en eventuel dansk deltagelse i EU’s bankunion og dermed om, hvorvidt Danmark fremadrettet skal følge en økonomi- og finanspolitik dikteret af landene i eurozonen, står der i forslaget.

Regeringen: Danmark afgiver ikke suverænitet

Erhvervsminister Brian Mikkelsen fra Det Konservative Folkeparti vil dog ikke imødekomme forslaget om at sende Danmarks mulige deltagelse i EU’s bankunion til folkeafstemning.

Han mener ikke at det er nødvendigt, som følge af at Justitsministeriet i 2015 vurderede at der ikke er tale om suverænitetsafgivelse efter grundlovens bestemmelser, hvis Danmark indtræder i bankunionen.

-Derfor er det ikke korrekt når DF anfører at deltagelse i samarbejdet vil betyde afgivelse af suverænitet til en overnational myndighed, siger ministeren.

I forhold til om Danmark rent faktisk afgiver selvbestemmelse og dermed suverænitet ved deltagelse i EU’s bankunion, vurderes det stik modsatte af Dansk Folkeparti. Partiet mener at det bliver Den Europæiske Centralbank og ikke Finanstilsynet, der via myndighedsafgørelser kan lukke danske banker eller realkreditinstitutter.

Lægges DF’s tolkning til grund, vil der efter alt at dømme være tale om en suverænitetsafgivelse. Det ville i så fald betyde at enten fem sjettedele af Folketingets partier ville skulle støtte dansk deltagelse i EU’s bankunion, eller at beslutningen om dansk deltagelse i banksamarbejdet skal sendes til folkeafstemning.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen om EU’s bankunion: Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg personligt er positiv overfor dansk deltagelse

Erhvervsminister Brian Mikkelsen lægger dog ikke skjul på sin egen holdning i forhold til spørgsmålet om bankunionen.

-Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg personligt er positiv overfor dansk deltagelse, siger Mikkelsen.

Ministeren vil dog ikke forelægge den danske befolkning det samme spørgsmål ved en folkeafstemning. Adspurgt hvorfor, lyder svaret således:

-Vi følger de spilleregler der er, og når Justitsministeriet vurderer at der ikke er tale om suverænitetsafgivelse, så kræver det ikke en folkeafstemning, understreger han.

Brian Mikkelsen løfter da også sløret for regeringens umiddelbare holdning i forhold til spørgsmålet på nuværende tidspunkt. Han vurderer at regeringen generelt er positiv overfor Danmark deltagelse i EU’s bankunion.

-Det er en stor beslutning, som vil få betydning for den finansielle sektor, og som vi også har sagt fra regeringens side, at vi er grundlæggende positive over for, siger ministeren.

Enhedslisten støtter Dansk Folkepartis forslag om folkeafstemning

Enhedslisten støtter Dansk Folkepartis beslutningsforslag om at der skal udskrives en folkeafstemning, hvis Danmarks deltagelse i EU’s bankunion skal vurderes.

Hos Enhedslisten mener de at dansk deltagelse i et udvidet europæisk banksamarbejde, vil kunne komme til at få indvirkning på Danmarks helt grundlæggende beføjelser i forhold til store danske banker.

-Det vil altså sige at spørgsmålet om eksempelvis Danske Bank skal reddes ved en fremtidig finanskrise eller skal lukkes, er et spørgsmål som ikke kommer til at blive afgjort af Danmark, vurderer Enhedslistens Nikolaj Villumsen.

Timingen i forhold til hvornår regeringens udvalg har færdigbehandlet om de vil anbefale at Danmark skal tiltræde EU’s bankunion, er også blevet kraftigt kritiseret af både Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

I og med at tidspunktet er fastsat til efteråret 2019, vil regeringsudvalgets konklusion således komme efter både EU-valget og folketingsvalget, hvilket har foranlediget både Enhedslisten og Dansk Folkeparti til at sætte spørgsmålstegn ved om regeringsudvalget rent faktisk har behov for den lange arbejdstid.

Partierne beskylder regeringen for at forsøge at undgå at gøre det til et tema i den foranstående valgkamp, for så efterfølgende at gennemføre beslutningen sammen med de partier som er åbne overfor en udvidelse af Danmarks samarbejde med EU.

Har du ikke fået læst artiklen om Dansk Folkepartis forslag om folkeafstemning? Så kan du læse den, ved at klikke her.