Regeringens udvalg er i gang med at vurdere Danmarks deltagelse i EU’s bankunion – DF kræver folkeafstemning

Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti // Foto: ft.dk

 

Regeringen igangsatte sidste år et udvalg, der skulle vurdere muligheden for Danmarks indtrædelse i EU-samarbejdet, når det kommer til den fælles bankunion. Ved den lejlighed åbnede erhvervsminister Brian Mikkelsen døren for en mulig dansk indtræden i banksamarbejdet.

-Regeringen finder det fornuftigt, at vi nu igangsætter et grundigt arbejde med henblik på at tage endelig stilling til dansk deltagelse i det styrkede europæiske banksamarbejde i efteråret 2019, sagde erhvervsministeren i forbindelse med lanceringen af udvalget sidste år.

Udvalget skulle ifølge ministeren vurdere hvordan banksamarbejdet og tilsynet med banker og realkreditinstitutter fungerer.

-Det styrkede banksamarbejde har nu været funktionsdygtigt i flere år, og der er opbygget et erfaringsgrundlag, der gør det muligt konkret at vurdere, hvordan banksamarbejdet fungerer samt klarhed over den måde, tilsynet med banker og realkreditinstitutter vil foregå på. Det er desuden relevant at vurdere erfaringerne med håndtering af finansiel ustabilitet, understregede han.

Dansk Folkeparti vil have folkeafstemning, hvis regeringen vælger EU’s bankunion

Det får nu Dansk Folkeparti til at kræve en folkeafstemning, hvis regeringen efter udvalgsarbejdet skulle finde den europæiske bankunion interessant. Partiet har sågar fremsat et beslutningforslag for at imødegå udtalelserne fra ministeren.

-Hvis regeringen ønsker dansk deltagelse i EU ̓s bankunion, pålægges regeringen med beslutningsforslaget at afholde en folkeafstemning om en eventuel dansk deltagelse i EU’s bankunion og dermed om, hvorvidt Danmark fremadrettet skal følge en økonomi- og finanspolitik dikteret af landene i eurozonen, fremgår det af forslaget, som Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth sammen med Dansk Folkeparti har stillet.

Se interviewet med medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, Rina Ronja Kari, som giver sit besyv på EU’s indflydelse og rolle i forhold til Danmark (artiklen forsætter under videoen)

 

Dansk Folkeparti om EU-bankunion: Danmark ville komme til at afgive suverænitet

I Dansk Folkeparti mener de at Danmark ved at tilslutte sig bankunionen, ville komme til at afgive suværenitet til Den Europæiske Centralbank. I den forbindelse ser partiet hellere at det er Finanstilsynet, som bevarer kompetencerne på området.

Hvis bankunionen bliver en realitet, vil det derfor ifølge Dansk Folkeparti, blive Den Europæiske Centralbank og ikke Finanstilsynet, der via en myndighedsafgørelse kan lukke danske banker eller realkreditinstitutter. Derfor mener partiet at der ifølge grundlovens bestemmelser er belæg for en folkeafstemning.

Af grundlovens § 20, stk. 1 og 2, fremgår nemlig at suverænitetsafgivelser kræver enten fem sjettedeles flertal i Folketinget eller en folkeafstemning. Forudsat at der ikke er opbakning fra over 83 procents af Folketingets partier, kræves der således en folkeafstemning, hvis det vurderes at Danmark afgiver suverænitet ved at indtræde i EU’s bankunion. Det mener Dansk Folkeparti er tilfældet.

-Hensigten med en folkeafstemning inden en eventuel dansk deltagelse i den europæiske bankunion er både at sikre befolkningens grundlovssikrede ret til at blive hørt forud for afgivelse af suverænitet og at afklare, om danskerne ønsker, at danske banker og realkreditinstitutter beholder deres selvbestemmelse, fremhæver Dansk Folkeparti.