Thulesen Dahl vil begrænse antallet af familiesammenføringer – Løkke er ikke afvisende

Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti // Foto: ft.dk

 

Der er kommet ny regering og dermed nyt regeringsgrundlag i Tyskland. Det betyder også at der nu blæser nye vinde på udlændingeområdet hos Danmarks nabo mod syd. En af de ting som blandt andet diskuteres i Tyskland på nuværende tidspunkt er indførelsen af et loft over antallet af familiesammenføringer.

Det har foranlediget Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl til at bringe samme spørgsmål op i den danske debat.

– Hvis man lemper reglerne kommer der flere, og hvis man strammer reglerne kommer der færre. Hvis tyskerne strammer uden at Danmark strammer, vil der alt andet lige komme flere til Danmark, fremhæves det af Thulesen Dahl.

Tyskland har modtaget 1,4 millioner asylansøgere fra 2015 til 2017

Ifølge statsministerens egne tal har Tyskland modtaget 1,4 millioner asylansøgere på bare to år. I Sverige er tallet ca. 200.000. Til sammenligning ligger tallet for asylansøgere i Danmark på 31.000 i samme periode.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen fremhæver således, at der ikke er samme behov for at udfordre Danmarks internationale forpligtigelser i forhold til individers ret til familiesammenføringer, i modsætning til for eksempel vores nabolande.

– Jeg glæder mig over at Danmark med de tal vi kender ikke har det behov for at afsøge grænserne og måske krydse dem, siger Løkke.

I samme ombæring noterer han sig de danske lovgiveres rolle i forhold til både internationale forpligtigelser og danske højesteretsdomme.

– Vi skal respektere højesterets kendelser. Vi skal respektere vores internationale forpligtigelser. Jeg synes at det klæder et lille land som Danmark, at stå vagt omkring det, understreger Løkke.

Dansk Folkeparti vil lade sig inspirere af tyske jurister

Kristian Thulesen Dahl fastholder at der ikke skulle være noget til hinder for at sætte et loft over antallet af familiesammenføringer i Danmark, hvis tyskerne får held med samme.

– Hvis Tyskland indfører et loft over antallet af familiesammenføringer, vil vi også kunne gøre det i Danmark, lyder det.

Derfor udbeder Dansk Folkepartis formand sig et løfte fra statsministerens side om at Danmark skal tilegne sig samme retsstilling som tyskerne i forhold til spørgsmålet, hvis tysker jurister åbner en vej.

Løkke stiller sig dog forbeholden over for at tyskerne rent faktisk kan sammensætte en holdbar juridisk retfærdiggørelse i forhold til spørgsmålet.

– Jeg er meget spændt på at se en tysk juridisk argumentation, om at det som man kan læse ud fra højesterets præmisser er en individuel rettighed, i Tyskland åbenbart ikke er en individuel rettighed, pointerer han.

Løkke: Tysk udlændingestramning kan få betydning for Danmark

Til trods for statsministerens henvisninger til Danmarks internationale forpligtigelser, medgiver han, at den varslede tyske udlændigestramning, kan få betydning for Danmark. Han understreger at der kan opstå en afledt effekt, som kan gøre Tyskland mindre attraktiv for asylansøgere, og at det kan få betydning for Danmark. Løkke sætter dog streg under at de ikke kommer til at få betydning for Danmark her og nu.

– Et tysk loft vil ikke have nogen betydning i Danmark, på det man kunne kalde den korte bane, siger han.

Løkke har til trods for udgangspunktet om at det ikke kommer til at betyde noget for Danmark på kort sigt, valgt at give Dansk Folkeparti tilsagn om at indkalde til politiske drøftelser, hvis tyskerne skulle gennemføre lovforslaget.